Η ελληνική ύπαιθρος και ο Έλληνας αγρότης σε πρώτο ρόλο (video)

Τα τελευταία χρόνια ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας και σημαντικός παράγοντας κοινωνικής συνοχής, ο πρωτογενής τομέας, αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες ως αποτέλεσμα της αποτυχημένης πολιτικής τεσσάρων χρόνων από τις κυβερνήσεις των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Η απουσία μιας ολοκληρωμένης αγροτικής πολιτικής και ενός σχεδίου ανασυγκρότησης του αγροτικού τομέα, η αδυναμία αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής υπαίθρου, σε συνδυασμό με την τεράστια αύξηση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, την αύξηση του αγροτικού ρεύματος και του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, η κατάργηση της επιστροφής του, οδηγούν τους αγρότες σε απόγνωση.

Οι δυσκολίες χρηματοδότησης, η απορρύθμιση της αγοράς, η φορολόγηση των ενισχύσεων, η  προκαταβολής φόρου στο 100%, οι καθυστερήσεις και τα λάθη στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, η ανυπαρξία ελέγχων στην αγορά και τις ελληνοποιήσεις, οι ανακατατάξεις στην παγκόσμια αγορά, οι έντονες κλιματικές αλλαγές, έρχονται κυριολεκτικά να εξανεμίσουν το αγροτικό εισόδημα και να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη ενός δυναμικού τομέα της ελληνικής οικονομίας, απαραίτητου για την επανεκκίνησή της.

Εμείς στην Δημοκρατική Παράταξη, στο Κίνημα Αλλαγής, αναγνωρίζουμε τον κρίσιμο ρόλο του αγροτικού τομέα στην έξοδο της χώρας από την κρίση και για αυτό έχουμε επεξεργασθεί και καταθέσει ένα Εθνικό Σχέδιο για την επανεκκίνηση της Αγροτικής Οικονομίας που περιλαμβάνει:

  • Μείωση της  φορολογίας των αγροτών στο 13%,  καθιέρωση του ακατάσχετου και αφορολόγητου των επιδοτήσεων, αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα.
  • Μείωση φορολογίας κατά 35% και 5 μονάδες επιπλέον επιστροφή ΦΠΑ, σε αγρότες οργανωμένους σε ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμών.
  • Μείωση του κόστους παραγωγής, με καθιέρωση κάρτας αγροτικού πετρελαίου και παροχή κινήτρων σε ομάδες παραγωγών.
  • Σύνδεση της παραγωγής με τη μεταποιητική βιομηχανία, τις εξαγωγές και τον τουρισμό, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αξία στα προϊόντα.
  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και ενδυνάμωση των γραφείων οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων στο εξωτερικό. Οι πρεσβείες μας και το προσωπικό τους, μπορούν και πρέπει να παίξουν ρόλο στην προώθηση των προϊόντων που παράγει η ελληνική γη.
  • Κίνητρα για αξιοποίηση της γης από νέους αγρότες και συλλογικότητες παραγωγών.
  • Αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων του πρωτογενούς τομέα και την ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών για να παταχθούν οι παράνομες ελληνοποιήσεις και οι πρακτικές καρτέλ.
  • Τέλος επιδιώκουμε την επικαιροποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΓΑ, στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των νέων κινδύνων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και την μείωση του χρόνου καταβολής των αποζημιώσεων.
  • Ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών για να παταχθούν οι παράνομες ελληνοποιήσεις, οι πρακτικές των εναρμονισμένων τιμών και να κλείσει η ψαλίδα μεταξύ των τιμών στο χωράφι και των τιμών στο ράφι.

Εμείς στην Δημοκρατική Παράταξη και το Κίνημα Αλλαγής, έχουμε τον Έλληνα αγρότη στο επίκεντρο των πολιτικών μας. Θέλουμε η ελληνική ύπαιθρος, η Κορινθία μας να είναι χώρος για να ζουν και να επιχειρούν οι αγρότες μας. Τώρα και στο μέλλον.

 

 

Γιάννης Ανδρέου

Υποψήφιος Βουλευτής Κορινθίας

Μέλος Κ.Π.Ε

ΠΑΣΟΚ/Κίνημα Αλλαγής