Οι επιλογές της ΝΔ βλάπτουν σοβαρά τους εργαζόμενους

Η εικόνα που αποτυπώνεται στην ετήσια Έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση αποκαλύπτει ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας και οι πολιτικές της κυβέρνησης της Ν.Δ. έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην αγορά εργασίας και την ζωή των εργαζομένων. Ταυτόχρονα η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια και η έλλειψη εμπιστοσύνης για την προστασία θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων τους έχει αυξηθεί.

Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Συνοπτικά:

  • 73% των εργαζομένων ζουν με μισθούς κάτω των 1.000 €
  • το 12% αμοιβεται μέχρι 200 €/μήνα
  • 190.000‬ λιγότεροι εργαζόμενοι μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου
  • 31% των μισθωτών λαμβάνουν από το βασικό μισθό
  • Μείωση του Μ.Ο μισθών

Η κατάσταση θα μπορούσε να αποδοθεί στην συγκυρία του κορονοϊού. Αλλά οι πολιτικές της κυβέρνησης αντί για την ανακούφιση των εργαζομένων, ετοιμάζουν και νέα πλήγματα. Απλήρωτες υπερωρίες, de facto κατάργηση 8ώρου, διευθέτηση χρόνου εργασίας. Κάτι τέτοιο όμως επιτείνει το κλίμα ανασφάλειας για το μέλλον και οδηγεί στην συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Μέτρα άμεσα για την στήριξη των ανέργων και την ενισχύση της απασχόλησης, όπως η επιδότηση αμοιβών στο 50%, η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών και το μισθολογικό κόστος να εκπίπτει από την φορολογία σε ποσοστό 150% θα βοηθούσαν για την δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση του εργατικού εισοδήματος.