Τι κάνει μια πόλη ελκυστική;

Οι σύγχρονες πόλεις αναζητούν την χαμένη τους ταυτότητα και  προσπαθούν να τονίσουν την ελκυστικότητα τους, με στόχο όχι μόνο  την προσέλκυση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αλλά και πόλεις ελκυστικές για τους πολίτες και επισκέπτες της. Μερικά από τα χαρακτηριστικά που κάνουν μια πόλη ελκυστική είναι:

 

  • Εύκολη, ισότιμη πρόσβαση και υπηρεσίες προς όλους, χωρίς αποκλεισμούς.
  • Ανάδειξη και προστασία του φυσικού, κοινωνικού, οικονομικού περιβάλλοντος.
  • Ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς.
  • Δράσεις για την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα όρια της.
  • Ενσωμάτωση της καινοτομίας και διάχυση της πληροφορίας της γνώσης.
  • Δράσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας.
  • Προσπάθεια για βελτίωση του μορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου.
  • Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και των ίσων ευκαιριών.
  • Εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
  • Δράσεις αστικής αναγέννησης. Επανασχεδιασμός δηλαδή χώρων που είτε είχαν εγκαταλειφθεί, είτε έχριζαν παρεμβάσεων.

 

Ένα άλλο στοιχείο, σημαντικό για την ελκυστικότητα των πόλεων είναι αυτό της ανταγωνιστικότητας τους. Ανταγωνιστικότητα των πόλεων σημαίνει η βελτίωση της ανταγωνιστικής τους δύναμης και η βελτίωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρεθεί εκείνο το κατάλληλο μείγμα που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των πόλεων μας.

 

Ας προσπαθήσουμε να αναλογιστούμε την πόλη σαν ένα συνολικό προϊόν. Μια πόλη πρέπει να δημιουργεί, στους «καταναλωτές» της (πολίτες,  επισκέπτες, φοιτητές, επενδυτές) την αίσθηση της προστιθέμενης αξίας. Μια αξία, που αποτελεί και το βασικό χαρακτηριστικό που προσδιορίζει το πόσο πιστοί μένουν οι καταναλωτές σε ένα προϊόν. Οι κυριότερες μορφές που προσλαμβάνει αναφορικά με μια πόλη είναι: οι εμπειρίες των επισκεπτών από την πόλη, η αντίληψη που έχουν οι κάτοικοι για την πόλη τους, η φήμη που έχει η πόλη, τι είναι αυτό δηλαδή αυτό που την κάνει να είναι γνωστή και τέλος η φυσική εικόνα της πόλης.

 

Αλλά στην προσπάθεια μιας πόλης, να κατασκευάσει ένα σύγχρονο brand name (επωνυμία δηλαδή ξεχωριστή), παρουσιάζονται κάποιες αδυναμίες, που φανερώνουν γιατί μια πόλη, ένας τόπος, δεν μπορεί ποτέ να αντιμετωπιστεί μόνο ως προϊόν. Είναι κάτι πιο σύνθετο. Πρώτον, οι πόλεις δεν μπορούν απαραίτητα να ελέγξουν τη διαδικασία που οδηγεί στη δημιουργία του brand τους, ούτε να διασφαλίσουν ότι αυτή αποτελεί αποτέλεσμα συναίνεσης όλων των μερών που την αποτελούν (κοινωνικών εταίρων).

 

Δεύτερον, παρουσιάζεται εξ ορισμού ένα σημαντικό πρόβλημα στην κατασκευή των αξιών, της ταυτότητας και των μοναδικών πλεονεκτημάτων που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου brand. Αντίθετα με τις εταιρείες, οι πόλεις αδυνατούν στο να προσδιορίσουν μια σχετικά συμπαγή μορφή των τριών αυτών χαρακτηριστικών με αποτέλεσμα να εξασθενίζουν τη δύναμη και την ένταση των απαραίτητων μηνυμάτων που πλαισιώνουν το brand τους.

 

Τρίτον, η εναρμόνιση της εσωτερικής και της εξωτερικής διάστασης της διαδικασίας δημιουργίας του brand μιας πόλης δεν είναι πάντοτε επιτυχημένη. Επίσης ο λόγος δημιουργίας ενός brand για μια πόλη δεν είναι απαραίτητα δεδομένος ή προφανής. Διαφορετική φιλοσοφία προσέγγισης θα αναπτυχθεί όταν το branding αποσκοπεί στην προσέλκυση επισκεπτών και διαφορετική όταν προσβλέπει στο να προσελκύσει ανθρώπους  ή επενδύσεις. Επιπλέον, πρέπει το branding της πόλης να μπορεί ταυτόχρονα να αναφέρεται σε ετερόκλητες κοινωνικές, οικονομικές και γεωγραφικές ομάδες. Είναι επιπλέον προφανές ότι το branding μιας πόλης πρέπει να ανταποκρίνεται στα πραγματικά στοιχεία που προσφέρει η πόλη-προορισμός. Ένα πετυχημένο branding χρειάζεται πολύ περισσότερα από ένα όμορφο logo και ένα έξυπνο σύνθημα (motto).

 

Το branding μια πόλης πρέπει να είναι η μετουσίωση σε εικόνες του ίδιου του χαρακτήρα και του τρόπου λειτουργίας της πόλης. Χρειάζεται λοιπόν να αναπτύξουμε και στην Κόρινθο, μια επωνυμία που θα διαφοροποιεί την πόλη μας από τις άλλες πόλεις. Συλλαμβάνοντας το πνεύμα της πόλης και τα χαρακτηριστικά της, η εικόνα και η επωνυμία της πρέπει να βγάζει προς τα έξω τα διακριτικά της πλεονεκτήματα, να μεταδώσει ένα σαφές μήνυμα, και για να προσελκύσει επενδυτές, επιχειρήσεις, τουρίστες και εκδηλώσεις.

 

Πρωτίστως όμως θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πάνω σε ποιους κεντρικούς πυλώνες θα κινηθούμε ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας.  Σε αυτό κρίσιμο είναι να γνωρίζουμε ας πούμε ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης της Κορίνθου αλλά και τα μειονεκτήματα της ώστε και αυτά να συμβάλλουν δημιουργικά. Αναφέρω επιγραμματικά μόνο μερικά από τα εργαλεία εκείνα που θα μπορούσαν, να χρησιμοποιηθούν βελτιώνοντας  την εικόνα και κατ΄ επέκταση την ελκυστικότητα της πόλης μας.

 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο  του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Κορινθίων

 

Η δημιουργία βιομηχανικής περιοχής δύναται να αποτελέσει πόλο έλξης επενδύσεων.

 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

Χρειάζεται να ενταθούν οι προσπάθειες για απόκτηση μόνιμης στέγης του πανεπιστήμιου. Η ύπαρξη πανεπιστημιακής κοινότητας σε μια πόλη λειτουργεί αθροιστικά, ενισχύοντας την εικόνα και την  ελκυστικότητα

 

Λιμάνι της Κορίνθου

Σημαντικός αρχαιολογικός και πολιτιστικός, θρησκευτικός,  πλούτος της περιοχής

Η έντονη δραστηριότητα ανθρώπων του πολιτισμού στην πόλη μας

 

Ενδεικτικά αναφέρω την διοργάνωση της γιορτής του παιδικού βιβλίου, που μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης ειδικά αν πάρει χαρακτήρα πολυήμερου φεστιβάλ και προβληθεί και έκτος των ορίων του καλλικρατικού Δήμου.

 

Μιλάμε για ενίσχυση της ελκυστικότητας της πόλης κυρίως με δράσεις και αναφορά στο τρίπτυχο Γνώση - Πολιτισμός - Τουρισμός.